Yazılar

NEDEN ÖZGÜR OLAMAYIZ

05.05.2012 18:17
  NEDEN ÖZGÜR OLAMAYIZ ? Çarşamba, 23 Şubat 2011 17:32 | yılmaz kerşan tarafından yazıldı. ilkel komünal toplumdan günümüze üretim ilişkileri çok çeşitli yönetim biçimleri ortaya koydu; temel inanış şuydu; toplum kendisini tek başına yönetme yetkinliğine sahip değildir; bu nedele toplumları...

BİR YALNIŞ ANLAMA İSTEĞİ

04.05.2012 22:18
  BİR YALNIŞ ANLAMA İSTEĞİ   Dilbilimsel kültürel ve tarihsel bir takım çıkarımların gösterdiği bu gün eskisine oranla çok daha açık seçik gösteriyor ki zazaca başlı başına bir dil,  zazalar kendine özgü kültürel yapısı olan ulus özelliğini taşıyan bir halktır. Bunu yeni baştan...

ULUSALLIĞA BAKIŞ

04.05.2012 22:05
  ULUSALLIĞA BAKIŞ   Tarihi çağlardan günümüze üretim tüketim ilişkileri çerçevesinde dıştan gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı çeşitli kriterler ile insanlar bir takım sınıflar yaratmışlardır. Aynı kabilede yaşayan insanlardan tutalım da çok uluslu imparatorluklara kadar olan bu...

LEHÇELERİN VE AĞIZLARIN OLUŞUMU

04.05.2012 22:03
  LEHÇELERİN VE AĞIZLARIN OLUŞUMU   Bir dilde lehçelerin ve ağızların oluşmasına sebeb olan bir kaç tane temel unsurdan bahsedilebilir, bunların içerisinde en baştaki neden coğrafi etkenlerdir..Aynı bölgeden farklı bölgelere göç eden aynı ulus mensupları yeni yerleştikleri bölgelerdeki...

VATE GRUBU VE ZAZACANIN ASİMİLE SÜRECİNİN HIZLANDIRLMASI

04.05.2012 22:01
  VATE GRUBU VE ZAZACANIN ASİMİLE SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI…   Zazaca ve içerisinde bulunduğu kritik durum unesco dil raporu ile bile tescillenmiştir, bu işin bir boyutudur ve herkesin üzerinde ortak fikir birliğinde bulunduğu nokta da burasıdır. Bu tehlikenin farkında olan zazacanın öz...

Search Engine Submission - AddMe