VATE GRUBU VE ZAZACANIN ASİMİLE SÜRECİNİN HIZLANDIRLMASI

04.05.2012 22:01

 

VATE GRUBU VE ZAZACANIN ASİMİLE SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI…

Zazaca ve içerisinde bulunduğu kritik durum unesco dil raporu ile bile tescillenmiştir, bu işin bir boyutudur ve herkesin üzerinde ortak fikir birliğinde bulunduğu nokta da burasıdır. Bu tehlikenin farkında olan zazacanın öz evlatları ellerinden gelen her türlü çabayı çeşitli platformlara taşımakta, hatta devlet tarafından bile bu gün zazaca anılmaya başlanmaktadır. Siyasi kaygılar olmadan dilimize karşı duyduğumuz duygusal bağlılık ve şefkat , biz bu konuda birşeyler yapmalız zaza ! düşüncesine sevk etmektedir. Biz bu çabayla yanıp tutuşurken öte taraftan bu yok olma sürecini hızlandırma çabasına giren lehçeci bazı çevreler ne yazıkki bizden daha hızlı, maddi açıdan daha güçlü ve daha organize bir şekilde zazacanın asimilasyonu için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kürtleri ve kendilerini kürt olarak anan zazaların bu attıkları adımın politik olduğunu görmek için dahi olmaya gerek yoktur.. çünkü gurubun bütün üyeleri bir kere zazaları kürt olarak görmektedir. Öte taraftan zazacanın içerisinde mevcut bir takım kelimleri tasnif edip yerine hızlı bir şekilde kürtçe kelimeler monte etmektedirler. yeni buldukları kelimeleri kürtçe bilmeyen bir zazanın anlama şansı olmadığı gibi, bu kelimeler daha kargalar kahvaltısını yapmadan basılan kitaplara konmaktadır. Bunu perçinlemek için bir de gazete kurmuşlar, newe pel diye ben göz attım şahsen kullanılan zazacandan pek birşey anlamadım. Dil oluşumu doğal bir süreçtir, insanlar oturup yeni bir dil oluşturmak istiyorlarsa buna yeni bir isim bulmalıdırlar zazaca demek doğru bir yaklaşım değil kanımca çünkü zaten zazaca diye bir dil var ve bu, vate grubunun çıkarttığı dil olmadığına yemin edebilirim. Tarihin her sayfasında ulusuna ihanet eden insanlara sık sık rast gelinir, zaza halkının varlık nedeni olan diline yapılan bu saldırı, gerçekten küçümsenmiyecek bir ihanettir, zaza tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dil düşmanlığı ile karşı karşıyayız ve ne yazıkki bunu yapan zazaların yoldan çıkmış öz evlatları. Zazaca roja şıma xer bo demek varken onlar rojbaş dememizi istiyorlar biz biyayen derken onlar bun dememizi istiyorlar.biz koti derken onlar ku dememizi istiyor biz gırwe derken onlar xebat dememizi isitiyor.

Vate grubu dersimde yaptığı 18. toplantısında şöyle diyor toplantıda tasnif edilmesi gereken fiil ve sözcükler üzerinde duruldu yerine standartları getirildi, yani zazaca olan ve her zazanın anladığı sözcükler çıkacak yerine vate grubunu kendi oluşturulduğu sözcükler koyulacak,

Dile bu kadar saldırı kendi öz evlatlarından gelirse o dil ne yapsın.

Senaryo böyle yazılır işte, dili devşir, asimile et, Kürtçeye entegre et bunu desteklemek içinde kitap çıkar, gazete yayınla yangından mal kaçırırcasına yap bütün bunları yaparken, korktukları nedir, korktukları elbette kendi dilinin ve ulusunun farkına varan ve son zamanlarda önemli uyanışa geçen zaza halkının yolundan dönmemiş şerefli evlatlarının başlattıkları dile ve ulusa sahip çıkma çabası ve bunun çığ gibi büyüyen destekçileridir, yıllar sonra bir zaza tarihi yazıldığında bu arkadaşların ihaneti de muhakkaki yazılacaktır, dilimizden elinizi çekin çekin beyler, ateşle oynuyorsunuz, bu ateş sizi yakar beyler.

YILMAZ KERŞAN


Search Engine Submission - AddMe